สถานการณ์ COVID -19 ประเทศไทย วันที่ 17 ตุลาคม 2564

Exclusive ข่าวด่วนวันนี้ (ข่าวทั่วไทย)

สถานการณ์ COVID -19 ประเทศไทย วันที่ 17 ตุลาคม 2564

            ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19   วันอาทิตย์ 17 ตุลาคม 2564    รวม 10,863 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,181 ราย
  • ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 611 ราย
  • ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 64 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย

———————

  • ผู้ป่วยสะสม 1,754,838 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
  • หายป่วยกลับบ้าน 10,383 ราย
  • หายป่วยสะสม 1,630,212 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,790 ราย
———————
  • เสียชีวิต 68 ราย